”Mindfulness er at være opmærksom med vilje, i dette øjeblik, uden at være dømmende”

Citat: Jon Kabatt-Zinn

Mindfulness

Mindfulness handler om opmærksomhed og vores evne til at være opmærksomme med vilje. Alle har den evne, men som en muskel der ikke trænes, kan den svækkes, hvis vi ikke bevidst øver os på at være opmærksomme her og nu. At øve Mindfulness er træning i evnen til at være opmærksomme på det vi ønsker, når vi ønsker det. 

Vi er – heldigvis – i stand til at foretage os mere en én ting ad gangen, vi kan gøre et, mens vores hjerner arbejder med andet, fx tage bad om morgenen samtidig med, at vi planlægger dagens gøremål. Vi kan fungere som på automatpilot, mens hjernen er i gang med andre opgaver. Det er en nyttig egenskab, men den kan blive for meget af det gode og ulempen er, at vi ikke til fulde får glæde af det, vi rent faktisk er i gang med. Med andre ord er der meget, der ryger vores næse forbi, når vi har ikke opmærksom-heden der, hvor vi er lige nu, fx på samværet med vores børn, smagen af et delikat måltid, samtale med en nær ven eller et roligt øjeblik alene.

Mindfulness handler også om måden, vi forholder os til det, vi bliver opmærksomme på. Det er en træning i at møde os selv og andre med en holdning af venlighed, tålmodighed, nysgerrighed og tillid. En træning i at kunne rumme det, der er lige nu og handle på baggrund af klarhed i øjeblikket, på det man laver lige nu, og i mindre grad på det, der er overstået eller det, der endnu ikke har fundet sted. 

At træne evnen til bevidst opmærksomhed er også hjælpsomt, når det kommer til vores følelser. Vi reagerer også ofte som på automatpilot i følelsesmæssige spørgsmål, vel vidende at vi måske ikke reagerer hensigtsmæssigt. Bevidst opmærksomhed hjælper én til at handle på baggrund af konstruktive overvejelser frem for pr. automatik, også i følelseslivet.

Mindfulness er træning i at kunne tillade det der er, at være som det er uden at kritisere det, ville ændre på det eller opnå noget bestemt. Paradoksalt nok kan det ikke at ville opnå noget bestemt føre til, at man kan opleve betydelige forandringer.

Mine samarbejdspartnere i Danmark og Europa


Psykolog aut., specialist og supervisor i psykoterapi

Adresse

Store Kannikestræde 18, 2. th.,
1169 København K

Kontakt

Kontakt mig på tlf. 22 43 64 20 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hvis du vil vide mere eller bestille en tid.