At bryde de onde cirkler...

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi tager udgangspunkt i vore tanker forstået bredt som både tanker, forestillinger, meninger, erindringer etc. Kort sagt alt det, der foregår ‘imellem ørerne’ på os. En grundsten i kognitiv terapi er antagelsen om, at det vi tænker og forestiller os, har meget stor betydning for hvad vi føler og gør, hvad vi mærker i kroppen og dermed for, hvordan vi i det hele taget har det og lever vores liv. 

Når man starter terapi eller rådgivning vil man derfor starte med at se på, hvilke tanker og forestillinger der er knyttet til ens vanskeligheder,  og det kan godt være tanker, man ikke helt bevidst om. Dernæst ser man på, hvordan tankerne påvirker ens følelser, ens adfærd og ens fysiske befindende, og man finder sammenhænge i form af ‘onde cirkler’. I terapien vil man prøve at afdække disse cirkler og finde alternative måder at tænke og handle på, der kan hjælpe til at bryde den onde cirkel, så man opnår bedre trivsel. Der vil også være fokus på at øge og styrke de positive sammenhænge.

Kognitiv terapi kaldes også kognitiv adfærdsterapi, idet man i høj grad ser på hvordan det vi gør - vores adfærd, hænger sammen med, hvordan vi tænker og føler. Ofte vil der blive stillet opgaver til klienten, som skal løses mellem sessionerne, det vil være konkrete forslag til ændret adfærd, som man sammen er blevet enige om vil være nyttige at prøve af, med det formål at få brudt de ‘onde cirkler’. Det er derfor i høj grad også det arbejde, der foregår imellem terapisessionerne, der skaber forandring i klientens liv.

Selv om kognitiv adfærdsterapi har meget fokus på ens situation her og nu, vil man inddrage livshistorien til at forstå, hvorfor man bliver fanget i netop disse tanke-, føle- og handlemønstre. En sådan forståelse kan gøre det nemmere at slippe uønskede mønstre, og det kan hjælpe én til at se, at der altid er en logik bag det vi gør, at vi har valgt ‘den mindst ringe løsning’.

Kognitiv adfærdsterapi er en aktiv terapiform baseret på ligeværdig og åben dialog mellem behandler og klient.

Psykolog aut., specialist og supervisor i psykoterapi

Adresse

Store Kannikestræde 18, 2. th.,
1169 København K

Kontakt

Kontakt mig på tlf. 22 43 64 20 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hvis du vil vide mere eller bestille en tid.